Termeni si conditii

Termeni și condiții de utilizare a site-ului
Utilizarea site-ului și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES
Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații. Orice utilizare în alte scopuri decat acesta nu este permisa. Nu ne asumam responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

2. DREPTURI DE AUTOR
Deținător oferă acces liber și autorizează utilizatorii sa vizualizeze și sa transmită informații existente pe site doar in scopuri personale, non-comerciale.

Toate drepturile rezervate. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioara explicita, prin acordul nostru scris.

Conti nutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea creatorilor acestui sau a clienților noștri.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei parți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de grupul nostru de presa prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația romanească sau internaționala în materie de drept de autor si proprietate intelectuala, implica răspunderea civila sau penala pentru astfel de acțiuni.
Ne rezervam dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă exista dovada ca scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita grupul nostru de presa sau partenerii noștri, produsele, serviciile și angajații acestora.

3. REGULI DE UTILIZARE:
Nu sunt permise:
– copierea, multiplicarea si distribuirea materialelor și informațiilor existente pe acest site;
– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa in acest scop;
– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civila sau penala.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
Ne rezervam dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fara o notificare prealabila.

Nu suntem răspunzători fata de utilizator, orice terța persoana fizica sau juridica sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Deținătorii acestui site pot schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE
Acceptînd sa utilizați acest site, declarați in mod expres și implicit ca înțelegeți ca sunteți de acord cu următoarele:
– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Creatorii acestui se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vînzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

Nu oferim nici o garanție ca:
– informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră
– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,
– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
– calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele
– orice eroare de program va fi corectata.
Utilizatorul este singura persoana responsabila de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII
Deținătorii acestui site nu vor fi răspunzători pentru nici un fel de pagube directe, indirecte sau accidentale, rezultînd din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultînd din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site;
– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
– declarații sau acțiuni ale oricărei terțe parți asupra serviciilor site-ului;
– orice alta problema legata de serviciile site-ului.

Dacia se considera ca orice material pus la dispoziție pe site, postat membrii acestui site, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesara semnalarea acestei situații prin pagina de contact.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Deținătorii acestui site își rezerva dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le considera dăunătoare, sub orice forma, propriei imagini.